Disclaimer

De door Curaçao Home Rentals verstrekte informatie op de website kan op ieder moment zonder verdere aankondiging door Curaçao Home Rentals worden aangepast of gewijzigd. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Curaçao Home Rentals niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens, noch kan er aan vermelde gegevens enig recht worden ontleend.

Curaçao Home Rentals sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de informatie van deze website te kunnen raadplegen, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.