ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt onze (vernieuwde) algemene voorwaarden schriftelijk opvragen via mail of via het contactformulier op de contactpagina.

Onze tariefstelling voor Huurders betreft een eenmalige bijdrage in de kosten voor onze uitgebreide dienstverlening (zie toelichting op pagina Huren) a € 495,- (te vermeerderen met van toepassing zijnde (omzet)belasting).

Onze dienstverlening aan Verhuurders bestaat uit Financieel beheer. Deze dienst kan eventueel uitgebreid worden met Technisch Beheer.