ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt onze (vernieuwde) algemene voorwaarden schriftelijk opvragen via mail of via het contactformulier op de contactpagina.

Onze tariefstelling voor Huurders betreft een eenmalige bijdrage in de kosten voor ons uitgebreide dienstenpakket welke wij tijdens de intake altijd uitgebreid toelichten (zie ook toelichting op pagina Huren) a € 495,- (te vermeerderen met van toepassing zijnde (omzet)belasting). 

Onze dienstverlening aan Verhuurders bestaat uit Financieel beheer.